Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na

       rzecz najemców.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

       przestrzennego zwanego „Ełk-Dobrzańskiego”.

8.    Sprawy różne i wolne wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku