Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 1 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta...
Więcej
Uwaga! Szczepienie lisów
1. Treść komunikatu. wiecej na: https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/wiadomosc/komunikat-warminsko-mazurskiego-wojewodzkiego-lekarza-weter...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 22 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Aplikacje na smartfony dla...
Więcej
Nieruchomość na sprzedaż
Autor: Ewa Galińska PG-GN.6840.1.2.2019.EG
Nieruchomość na sprzedaż Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 2517/1 i 1325/67 o łącznej pow. 0,0016 ha, przeznaczoną pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą. Cena wywoławcza wynosi 2.160,00  zł netto (dwa tysiące sto...
Więcej
Powszechny Spis Rolny 2020
Autor: M. Kawecki
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Szczegółowe informacje dotyczące osób objętych spisem, jak i zakres spraw objętych spisem znajdują się na stronie:...
Więcej
Zaproszenie na konsultacje społeczne
Zaproszenie na konsultacje społeczne Prezydent Miasta Ełku w ramach konsultacji, dotyczących zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które zostaną przeprowadzone w dniach 7-18...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w systemie online.   Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12.00 w systemie online. Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku, odbędzie się w systemie online w dniu 24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00.   Proponowany porządek obrad (plik PDF) - Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Ocena realizacji budżetu miasta Ełku za I półrocze 2020 r. 4. Finansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z budżetu miasta. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku. 6. Sprawy...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty. 4. Informacja na temat przygotowania edukacji do rozpoczęcia roku szkolnego. 5. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta...
Więcej
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Analiza  wykonania budżetu miasta Ełku za I kwartał 2020 roku. 4.  Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 5. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r. 4. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania. 5. Dyskusja nad absolutorium...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Ełku w związku z przyjętym nowym system...
Więcej
Nieruchomości na sprzedaż
Nieruchomości na sprzedaż Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Ełku przy ul. Produkcyjnej, objęte obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Ełk, przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową, oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1) 2878/1 o pow. 3,2538...
Więcej
Druga edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie obejmuje realizację następujących zadań szczegółowych: 1) Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł) 2) Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota dotacji: 4 000 zł) 3) Działania lokalne uwzględniające problemy i potrzeby młodzieży wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (maksymalna kwota dotacji: 6 000 zł) Łączna...
Więcej