Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Funkcjonowanie oraz plany rozwojowe w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku.

4.    Informacja z przygotowań Straży Miejskiej w Ełku do okresu zimowego.

5.    Informacja na temat funkcjonowania instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom bezdomnym. Przygotowanie do

       okresu zimowego 2020/2021.

6.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady

       Miasta Ełku.

7.    Sprawy różne i wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale 

YouTube Rada Miasta Ełku