Ogłoszenia

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Ełku w ramach konsultacji, dotyczących zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ulicy gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych, które zostaną przeprowadzone w dniach 7-18 września br., w tym na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 10 września 2020 r. w godzinach 16.00 – 17.30 na terenie działek nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6 (miejsce spotkania wskazane na załączniku graficznym).

Celem konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań mieszkańców osiedla Zatorze w zakresie zagospodarowania terenu położonego w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6 (obszar dawnej tzw. „Bazy Żywca”) oraz możliwości realizacji na części przedmiotowego terenu obiektu na potrzeby Stowarzyszenia „MONAR”.

 

Stanowiska i opinie w przedmiotowej sprawie można przekazać Prezydentowi Miasta Ełku w formie pisemnej w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji – na adres e-mail um@um.elk.pl.

sygn. PG-GN.6840.1.47.2019.MA