Ogłoszenia

Autor: M. Kawecki
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Szczegółowe informacje dotyczące osób objętych spisem, jak i zakres spraw objętych spisem znajdują się na stronie:

https://spisrolny.gov.pl/

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
- poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej GUS:

https://spisrolny.gov.pl/

- telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99. Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.