Aktualności - 30-lecie samorządu terytorialnego

Zobacz zdjęcia w ramach akcji „Ełk 1990 – moje miasto, moja historia”
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 04 Czerwca 2020
27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku obchodzona jest 30. rocznica, pierwszych w pełni wolnych wyborów do rady gminy. Od 1990 r. miasto bardzo się zmieniło w każdym obszarze. Zachęcamy mieszkańców do włączenia się we wspólne upamiętnienie tego czasu i udziału w akcji „Ełk 1990 – moje miasto, moja historia”. Autorzy wszystkich zgłoszeń zostaną nagrodzeni gadżetami...
Więcej
Samorządność w Ełku - początki a teraźniejszość
Autor: Magdalena Nowikowska/P.G | Data wpisu: 27 Maja 2020
30 lat samorządności to okazja do refleksji nad tym jak zmieniał się Ełk. To okazja do przypomnienia jak nasze miasto wyglądało u początków samorządności (czyli od roku 1990), a jak wygląda dziś po 30 latach funkcjonowania samorządu. Urząd Miasta przygotował film z udziałem prezydenta Adama Puzy, który rozpoczynał budowę ełckiej samorządności (Prezydent Miasta Ełku w kadencji...
Więcej
Inwestycje gospodarcze, które odmieniają Ełk
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Podstrefa Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej W połowie lat 90 XX wieku, w okresie transformacji gospodarczej kraju w Ełku były likwidowane lub upadały zakłady produkcyjne, a stopa bezrobocia była bardzo wysoka. Miasto Ełk wówczas podjęło starania, by temu zaradzić i współtworzyło, jako największy akcjonariusz samorządowy, obok Skarbu Państwa spółkę pn. Suwalska...
Więcej
Fundusze z Unii Europejskiej dla rozwoju Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Po wielu latach rozwoju, zarówno gospodarczego, turystycznego i rekreacyjnego miasto stało się atrakcyjne nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla odwiedzających nas turystów i gości. Mieszkańcy stali się teraz bardziej związani z miastem, podejmują różne inicjatywy na rzecz poprawy jego wizerunku, a także rozbudowy i wdrażania innowacyjnych zmian oraz przedsięwzięć. Warto w tym...
Więcej
30 lat przemian w mieniu komunalnym
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
fot. arch. arch. MSM, os. Jeziorna 2007 rok Sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną Najstarszym osiedlem w Ełku jest Centrum, natomiast jednym z najmłodszych osiedle potocznie zwane os. Tuwima (główna ulica) oraz nowo budujące się Nowe Miasto graniczące z os. Konieczki. W ciągu ostatnich 25 lat wszystkie ełckie osiedla przeszły zmiany urbanistyczne –...
Więcej
Inwestycje infrastrukturalne
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Miniony okres 30-lecia funkcjonowania samorządu ełckiego to dynamiczny proces zmian w infrastrukturze drogowej w mieście Ełku. To realizacja inwestycji polegających m.in. na budowie nowych oraz przebudowie istniejących dróg, a także realizacji remontów. Najważniejsze inwestycje drogowe 1990 – 1999 Lata 1995 – 1996 to okres budowy m.in. ul. Grota Roweckiego i ul....
Więcej
30 lat w Polityce Społecznej Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Z historii Szpitala „Pro – Medica” w Ełku W 2001 r. w szpitalu miejskim usytuowanym jeszcze wówczas przy ul. Mickiewicza w miejsce Oddziału Zakaźnego powstał Zakład Pielęgnacji Opiekuńczej. Rok później w maju 2002 do użytku został oddany nowy Szpital „Pro – Medica” Sp. z o. o. w Ełku. Tuż po otwarciu w sierpniu został uruchomiony Oddział Rehabilitacji oraz zakupiona komora laminarna...
Więcej
Intensywny rozwój ełckiego szkolnictwa
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Wieloletnie działania samorządu miasta Ełku w dziedzinie edukacji zostały zauważone i docenione. To wielokrotnie przyznawane prezydentowi miasta Ełku oraz ełckiemu samorządowi prestiżowe certyfikaty i wyróżnienia „Samorządowy Lider Zarządzania”, a także „Samorządowy Lider Edukacji”.   Z historii szkolnictwa w Ełku, lata 1990 – 1999 Pierwszą zrealizowaną w tym...
Więcej
Ekorozwój i ochrona środowiska
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Inicjatywy proekologiczne w latach 1990 - 1999 Miasto Ełk przystąpiło do obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski” w 1992 r., a za opracowany program ekorozwoju „Ełk – miasto ekologiczne” otrzymało Nagrodę Forda. W tym też okresie nastąpiło pierwsze przejęcie od Gminy Ełk gruntów zlokalizowanych w Siedliskach, z przeznaczeniem pod wysypisko śmieci. Rok później miasto przejęło...
Więcej
Bezpieczeństwo w mieście
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 27 Maja 2020
Straż Miejska i współpraca z policją Straż Miejska została powołana w 1992 r. i wypełniając swoje zadania angażuje się w realizację działań ukierunkowanych na poprawę porządku publicznego oraz wizerunku i estetyki miasta.Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Ełku, bądź też samodzielnie SM prowadzi akcje i zajęcia edukacyjne dla młodzieży i mieszkańców miasta. Natomiast w celu...
Więcej